دپارتمان برق به ارائه راه حل های فنی و اجرایی برای اعمال کنترل مرکزی توسط یک سیستم هوشمند براساس سناریوهای قابل پیاده سازی در انواع پروژه های ساختمانی می پردازد که در سه ماژول دسته بندی می شود:
ماژول انرژی: سیستم های تامین روشنایی، سیستم های تامین گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع و ...
ماژول ایمنی: تنظیم دسترسی، سیستم های اعلام و اطفای حریق، سیستم های مداربسته و اعلام سرقت و ...
ماژول رفاهی: سیستم کنترل آسانسورها و بالابرها، سیستم های آبرسانی و کنترل آبیاری فضای سبز و ...