برنامه‌ریزی، تخمین هزینه و مدیریت پروسه ساخت‌ و ساز، تهیه اسناد طراحی شامل نقشه‌ها، مشخصات فنی و ... در دستور کار این دپارتمان قرار دارد.
زمینه های فعالیت این دپارتمان به شرح زیر می¬باشد:
_ طراحی و نظارت بر ساختمان¬های مسکونی، تجاری، آموزشی، اداری، هتل، اقامتی – گردشگری، نظامی، صنعتی، درمانی، طراحی داخلی، لند اسکیپ، مختلط.
_ طراحی نما و معماری داخلی.
_ مشاور عالی، کنترل نقشه ها و گزارش ها.
_ بهینه سازی فضاهای داخلی و خارجی.

_ استاندارد و بهینه سازی فضای مسکونی، اداری، تجاری، خدماتی و ...
_ معماری منظر، لند اسکیپ و فضای سبز.