دپارتمان مکانیک به ارزیابی تاسیسات مکانیکی مورد نیاز بر اساس فضا و کاربری های پیش بینی شده در ساختمان پرداخته و سیستم های حرارتی، برودتی و ... بهینه برای بکارگیری در پروژه را تعیین می نماید. انواع سیستم های گرمایش و سرمایش، هوا رسانی و تهویه مطبوع، انواع سیستم های لوله، اتصالات و عایق های حرارت و رطوبت، انواع دمپر، اسپرینکلر، شیرآلات و سایر نصبیات تاسیسات ساختمان.